Jobblyftet

Hur pandemikrisen påverkat arbetslösheten i Sverige

Arbetsförmedlingen bedömer att i genomsnitt 580 000 svenskar kommer vara inskrivna som arbetslösa under 2021? I början av året förväntar man sig att siffran kommer överstiga 600 000, samtidigt som långtidsarbetslösheten väntas öka till historiskt höga nivåer. Som en följd av pandemin ser krisen ut att bli mer långvarig än Arbetsförmedlingen tidigare bedömt och man beräknar nu att arbetslösheten kommer uppgå till hela 11,4% för att sedan vända nedåt i långsam takt. 

Däremot poängterar myndigheten att det alltjämt råder stor osäkerhet kring prognoserna och hur arbetsmarknaden kommer utvecklas framöver på grund av pandemin. 

Slagit hårt mot branscher med ingångsjobb

Särskilt problematiskt är att pandemikrisen slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där det i normala fall finns många ingångsjobb och tillfälliga anställningar. Krisen har också lett till en påskyndning av omvandlingar i flera branscher, vilket leder till att vissa ingångsjobb inte heller kommer tillbaka när vi återgår till ett normalläge. Att ingångsjobb och tillfälliga arbetstillfällen försvinner slår hårt främst mot ungdomar och utrikes födda som är nya på arbetsmarknaden, samt för de som stod utanför arbetsmarknaden innan pandemin.

Arbetsförmedlingen poängterar att det i denna situation är viktigt att ställa in sig på att söka de jobb som finns tillgängliga. Om man funderat på att spetsa till sina kompetenser benämner Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén även att detta är ett bra tillfälle att vidareutbilda sig.

På Jobblyftet arbetar vi nära många unga och utrikes födda som är ivriga att komma in på arbetsmarknaden. Genom coachning, vägledning och ett stort nätverk av arbetsgivarkontakter har vi under krisen hjälpt ett stort antal personer att hitta en väg till både jobb och studier.

Är du inskriven hos Arbetsförmedlingen och vill ha coachning hos oss? Uppge KA-nummer 100 66 228 till din handläggare, eller ring oss så hjälper vi dig skriva in dig för stöd och matchning hos Jobblyftet!