Jobblyftet

Arbetsförmedlingens nya riktlinjer för kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens nya direktiv för kompletterande aktörer

För att fler arbetslösa ska välja utbildning före arbete, vill Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen nu öka antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.
Med stor sannolikhet hänger det ihop med den rådande pandemin. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med arbetstillfällen för den växande skaran arbetssökande.
Arbetsförmedlingen uppmanar kompletterande aktörer, bland annat oss som är verksamma inom stöd och matchning, att lägga om våra insatser från att vara arbets- och anställningsfokuserade till mer utbildningsinriktade.

Därför ska främsta fokus i vårt arbete med deltagare ligga på utbildningsmotiverande insatser. Det innebär att vi behöver ställa om vårt arbetssätt då majoriteten av de deltagare vi möter främst vill ha stöd i just sitt arbetssökande.

80% av våra deltagare är nya i Sverige. Hur länge de bott här varierar mellan ett till sex-sju år. De har ännu inte etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden, även om de flesta har en och annan arbetslivserfarenhet att skriva upp på sitt CV.
Ofta är de anställningar de haft i Sverige korta säsongsarbeten och överlag kan vi konstatera att den här gruppen av deltagare är förtvivlade och näst intill desperata i sin jakt på ett tryggt jobb!

Kvaliteten på utbildningarna som erbjuds måste höjas

Vi anser att Arbetsförmedlingens idé om att satsa på fler utbildningsplatser är helt rätt. Vägen till en trygg och långsiktig anställning går via utbildning. 

Däremot behöver utbildningsutbudet matcha de som i dagsläget står utan arbete. Dessutom bör det matcha den kompetensbrist vi ser på arbetsmarknaden.
Vi ser ingen poäng med vissa utbildningar som idag ingår i vuxenutbildningens utbud. Arbetsförmedlingens outsourceade arbetsmarknadsutbildningar däribland, inger enbart falska förhoppningar om yrkestitlar och fasta tjänster. 

Utbildningarna går knappt att likställa med reguljära utbildningar, varken sett till innehåll, kvalitet eller längd. Visst är det till viss del en rustande insats, men arbetsgivarna värdesätter inte de här meriterna. De räcker inte hela vägen för att man ska kunna tillskansa sig den kompetens som efterfrågas.

Vi önskar att kvaliteten på SFI och arbetsmarknadsutbildningarna ökas, samtidigt som behörighetskraven till vuxenutbildningen breddas. Detta skulle göra utbildningarna tillgängliga för de som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden.
Vår uppgift som kompletterande aktör är att informera, motivera och tydliggöra att vägen till trygghet på arbetsmarknaden går via utbildning.
Utbildning är en långsiktig investering för alla, inte minst för våra deltagare. Deras välstånd skulle stiga kraftigt i takt med att utbildningsnivån ökar.