Jobblyftet

CV-lös rekrytering – vägen ut ur arbetslöshet

Ett av de viktigaste momenten för oss på Jobblyftet när vi jobbar med deltagare är att se över och vid behov hjälpa deltagaren uppdatera sina ansökningshandlingar. Har man varit arbetslös en längre tid eller är ny på arbetsmarknaden behöver man, inte minst, bli uppdaterad på de principer som gäller för att sticka ut ur mängden när man  söker jobb. Man ska dels presentera sin kompetens på ett attraktivt sätt som intresserar en arbetsgivare och samtidigt anpassa varje ansökan till det jobb man söker. En process som är utmanande för vem som helst som söker arbete, och mer därtill för den som är långtidsarbetslös.

Om fördomsfri rekrytering

Samtidigt som vi jobbar med detta hörs också röster på arbetsmarknaden om vikten av CV-lösa rekryteringar till förmån för andra, och bättre, urvalsmetoder i jakten på den bästa kandidaten. Tanken och syftet med CV-lös rekrytering är att rekryteringen ska vara så fördomsfri som möjligt och att fokus istället ska vara på individens faktiska kompetens och potential. Genom tester och urvalsfrågor samt kompetensbaserade intervjufrågor ska man komma bort från fördomsbaserade urval kopplat till ålder, kön, ursprung etc.

Det är en tanke och idé som vi på Jobblyftet fullt ut stödjer men som ännu inte har etablerat sig i de branscher och yrkesgrupper som våra deltagare primärt söker inom. De jobb som våra deltagare söker och får är ofta hos mindre företag som vill växa och då ofta inom mindre kvalificerade yrken såsom inom lager & logistik, butik och handel, restaurang och café osv. Där är CV-lösa rekryteringar ännu inte lika utbrett, utan där får vi oftast jobba mer med individuella matchningar med införsäljning för att deltagaren inte ska bli bortsorterad ur processen på basis av tid utanför arbetsmarknaden.

Jobblyftet hjälper arbetsgivare att rekrytera

Vi hoppas och tror att den CV-lösa rekryteringen på sikt kommer bli normen och bredda sig till fler branscher och yrkesområden och att arbetsgivare ska fokusera mer på ambition och potential hos en kandidat. Under tiden hjälper vi matchningsaktörer arbetsgivare att förstå och se potentialen hos våra deltagare för att hitta den kompetens de behöver.

Behöver ni hjälp? Kontakta oss här så hjälper vi er vida