Jobblyftet

Arbetsmarknadsfrågor

Hur pandemikrisen påverkat arbetslösheten i Sverige

Arbetsförmedlingen bedömer att i genomsnitt 580 000 svenskar kommer vara inskrivna som arbetslösa under 2021? I början av året förväntar man sig att siffran kommer överstiga 600 000, samtidigt som långtidsarbetslösheten väntas öka till historiskt höga nivåer. Som en följd av pandemin ser krisen ut att bli mer långvarig än Arbetsförmedlingen tidigare bedömt och man beräknar …

Hur pandemikrisen påverkat arbetslösheten i Sverige Läs mer »

Jobblyftet som samverkanspartner

Jobblyftet som Samverkanspartner Med vår mångåriga erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och jobbcoachning kan vi erbjuda tips och råd om jobbsökande till en bred skara människor. Jobblyftet har för ambition att vara en av de bästa arbetsmarknadsaktörerna i landet och har utarbetade metoder för att lyckas med matchning på arbetsmarknaden.  Därav vårt goda resultat – vi hjälper …

Jobblyftet som samverkanspartner Läs mer »

Kommuner blir leverantör till Arbetsförmedlingen

När det blev klart att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och att en större del av myndighetens matchningsfunktion skall läggas ut på privata aktörer, uppstod snabbt diskussioner om huruvida den service Arbetsförmedlingen idag tillhandahåller skall kunna täckas i hela landet.  I den plan som lagts fram för reformeringen påbörjades nedläggningen av totalt 132 Arbetsförmedlingskontor runt …

Kommuner blir leverantör till Arbetsförmedlingen Läs mer »

Arbetsförmedlingens nya riktlinjer för kompletterande aktörer

Arbetsförmedlingens nya direktiv för kompletterande aktörer För att fler arbetslösa ska välja utbildning före arbete, vill Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen nu öka antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen. Med stor sannolikhet hänger det ihop med den rådande pandemin. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med arbetstillfällen för den växande skaran arbetssökande. Arbetsförmedlingen uppmanar kompletterande aktörer, bland annat oss …

Arbetsförmedlingens nya riktlinjer för kompletterande aktörer Läs mer »