Jobblyftet

Leila

Långtidsarbetslöshet – en inkluderingsfråga

Inkluderingen av långtidsarbetslösa är en av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden idag. Inte bara för att målgruppen är allt annat än homogen, men också för att andelen långtidsarbetslösa tenderar att öka trots att den generella arbetslösheten har sjunkit. Antalet långtidsarbetslösa har sedan 2019 ökat med 20.000 personer, samtidigt som det totala antalet arbetslösa har minskat …

Långtidsarbetslöshet – en inkluderingsfråga Läs mer »