Jobblyftet

Långtidsarbetslöshet – en inkluderingsfråga

Inkluderingen av långtidsarbetslösa är en av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden idag. Inte bara för att målgruppen är allt annat än homogen, men också för att andelen långtidsarbetslösa tenderar att öka trots att den generella arbetslösheten har sjunkit. Antalet långtidsarbetslösa har sedan 2019 ökat med 20.000 personer, samtidigt som det totala antalet arbetslösa har minskat till motsvarande nivåer innan pandemin. 

Den största utmaning som våra långtidsarbetslösa deltagare möter idag är inte nödvändigtvis bristen på utbildning eller erfarenhet, tvärtom märker vi att de flesta har gedigna bakgrunder och kompetenser som vi vet skulle komma många arbetsgivare till nytta.

Diversifiera mångfaldsbegreppet
Mångfald- och inkluderingsfrågor tenderar ibland att enbart handla om etnicitet, kön, ålder eller någon form av funktionsnedsättning. Vi på Jobblyftet menar att frågan även behöver omfatta långtidsarbetslöshet då lång tid i arbetslöshet i sig är en bidragande orsak till att vissa människor har svårt att få arbete idag. 

När man i en rekryteringsprocess konkurrerar med hundratals andra tenderar arbetsgivare och rekryterare att sortera bort kandidater som inte har en pågående eller nyligen avslutad jobberfarenhet. Vilket är synd eftersom studier från USA bland annat visar att prestationen faktiskt tenderar att vara bättre hos en tidigare långtidsarbetslös än en nyarbetslös. En av anledningarna är för att en långtidsarbetslös tenderar att jobba lite “bättre” när man väl fått det där efterlängtade arbetet.

Stöd till arbetsgivare
Jobblyftet coachar inte bara arbetssökande ut i jobb utan vi erbjuder även kvalitativt stöd till dig som arbetsgivare som vill anställa någon som är långtidsarbetslös. Kontakta oss därför gärna så kan vi hjälpa dig vidare!